Spojená škola

UPOZORNENIE

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci,na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19,  prerušujeme vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Nariaďujeme žiakom v maximálnej možnej miere dodržiavať karanténne opatrenia. Riaditeľ školy nariaďuje pedagogickým zamestnancom tzv. prácu z domu. Prerušenie vyučovania nie…

Prerušenie vyučovania a zmena termínu maturitných skúšok

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane v dôsledku ohrozenia, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného…

PSK zverejnil oficiálnu informáciu k problematike koronavírusu

Čo sa týka stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v tejto chvíli odporúčame: vyučovací proces na školách prebieha v štandardnom režime žiaci, ktorí sa v predchádzajúcich dvoch týždňoch (od 24. februára 2020) nachádzali na miestach s vyšším výskytom koronavírusu (najmä severné Taliansko) ostanú v dvojtýždňovej karanténe v domácom prostredí (do 23. 3. 2020) učiteľom a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa v predchádzajúcich dvoch…

Elektronické potvrdenie o návšteve školy

Elektronické potvrdenia sú bezpečné, obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy? – kliknite na štart – dochádzka – potvrdenia – vytlačiť potvrdenie o návšteve školy